Segway

Segways går bra att hyra drop-in för att åka på en liten bana i backen. Detta då sommarrodeln är drop-in-öppen.

Dessutom kan grupper boka SEGWAY-EVENT perioden 26/5-26/8 (år 2018).

Det är Drop-in som gäller för att hyra och då enbart under sommarrodelns öppettid (gäller ej grupper som vill ha segwayevent – de måste förboka). I backen finns sommartid en liten enkel bana på gräs att åka på. Obs! Åkning sker på egen risk, eftersom det är en aktivitet som man själv utför. Personal ger en kort instruktion och sedan sköter man sig själv under hyresperioden.

Man hyr en eller två segways under en avtalad hyrestid. Uthyrningen sker via rodelkiosken då sommarrodeln är öppen. Annan tidpunkt är också möjlig om man vill boka ett ”Segway-event” för grupp, minimumpris 1500kr.

PRIS HYRA AV SEGWAY
1 st segway 30 min: 150kr 60 min: 250kr
2 st segways 30 min: 250kr 60 min: 500kr
Det går också att hyra längre tid, men endast under låg-och mellansäsong.
Pris ex 1 st segway i 3 tim = 450kr, 1 dag = 750kr.
   Segway går bra att åka även på snö! Testa i skidbacken i vinter!
Vi använder oss av den kraftiga och robusta Segway x2 med vilken du kan ta dig fram på gräs, grusvägar och t o m på snö. Den är reptålig och har hög markfrigång. En segway är mycket lätt att köra – bara luta åt det håll man vill och en segway håller balansen åt dig, som om den är en del av dig själv. Luta framåt för att köra framåt och luta bakåt för att sakta in eller stanna.

 

GRUPPBOKNING – SEGWAYEVENT         ca 50 min-90 min beroende på antal pers och upplägg
Instruktör/ledare är med hela tiden.  Minimumpris 1500kr/grupp inkl moms. Vanligaste upplägget är en indelning i 2 lag, en kort grupp-instruktion och sedan ”mjukstart” med först 2 st tävlingsomgångar på lätt bana, där minsta tidsdifferens mellan de 2 åken ger ett lag högsta poäng (dvs man behöver/bör inte åka fort). MOMENT 1. Efter detta följer ”vanlig” lagstafett på mer avancerad terrängbana. Minst 2 åk med stegrad svårighetsgrad.  MOMENT 2. Lite olika upplägg beroende på gruppens storlek och tidsåtgång.
PRIS inkl moms: 100kr/pers (minst 4 åk/pers). Vi avlutar ofta med en LAGSKIDESTAFETT också på segwaybanan.

 

Villkor för att hyra och köra segway (gäller ej grupp-event):

Hyresman måste vara myndig och är ansvarig för den eller de personer som framför fordonet under hyrestiden och är ansvarig för att alla följer instruktionerna som man får i början.

Segway är ett fordon (som cykel) så trafikregler måste följas och hjälm användas.

Förares maxvikt är 110kg och man bör väga minst 30 kg.

Förare ute i trafik måste vara minst 12 år och ha målsman med.

Förare som bara kör inom avgränsat område, t ex på vår Segwaybana bör väga minst 30 kg och ha ansvarig myndig person med.

Fordonet får inte lämnas olåst eller utan uppsikt.

3 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

OFFERT på GRUPPAKTIVITETER

Be om offert på komplett paket med t ex rodelåkning, segway, paintball, vedeldad bastu och t ex skjuts i traktorvagn efteråt. Kanske för att avsluta dagen på en lokal restaurang eller Dalarnas största nattklubb, bli hämtad/lämnad vid konferens-alt. boendeanläggningen eller annan aktivitet.

Enklare måltider kan bokas på plats eller catering ordnas till backen från t ex DalaWärdshus eller BigStreet. Vill man istället ordna något själv så finns det i backen tillgång till stor utegrill.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME….:-(

Anläggningens ansvarsförsäkring gäller enbart om anläggningen är vållande enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste ALLTID den som utövar en aktivitet ha egen olycksfallsförsäkring. Dessa aktiviteter som man själv utövar medför alltid en viss risk, (inte som att åka karusell), då det gäller att alla följer instruktioner och anpassar sig efter sin egen förmåga, kroppskonstitution och efter banors/omgivnings underlag/skick för dagen. Råd: ta det alltid lugnt i början så du lär känna åkdonet, förstår tekniken och lär känna banornas egenheter mm.

OBS! Ingen ersättning för nedsmutsade kläder etc. Använd bekväma, oömma kläder. Åk helst inte bar-ärmat.