Segway

Segways går bra att hyra drop-in för att åka på en liten bana i backen. Detta då sommarrodeln är öppen. Dessutom kan grupper boka segway-event enligt ök maj-sept.

Det är Drop-in som gäller för att hyra och då under sommarrodelns öppettid (gäller ej grupper – de måste förboka) och i backen finns sommartid en liten enkel bana att åka på. Obs! Åkning sker på egen risk eftersom det är en aktivitet som man själv utför. Personal ger en kort instruktion och sedan sköter man sig själv under hyresperioden.

Man hyr en eller två segways under en avtalad hyrestid. Uthyrningen sker via rodelkiosken då sommarrodeln är öppen. Annan tidpunkt är också möjlig om man vill boka ett ”Segway-event” för grupp, minimumpris 1275kr.

PRIS HYRA AV SEGWAY
1 st segway 30 min: 150kr 60 min: 250kr
2 st segways 30 min: 250kr 60 min: 500kr
Det går också att hyra längre tid, men endast under låg-och mellansäsong.
Pris ex 1 st segway i 3 tim = 450kr, 1 dag = 750kr.
   Segway går bra att åka även på snö! Testa i skidbacken i vinter!
Vi använder oss av den kraftiga och robusta Segway x2 med vilken du kan ta dig fram på gräs, grusvägar och t o m på snö. Den är reptålig och har hög markfrigång. En segway är mycket lätt att köra – bara luta åt det håll man vill och en segway håller balansen åt dig, som om den är en del av dig själv. Luta framåt för att köra framåt och luta bakåt för att sakta in eller stanna.

 

GRUPPBOKNING – SEGWAYEVENT         ca 50 min-90 min beroende på antal pers och upplägg
Instruktör/ledare är med hela tiden.  Minimumpris 1275kr/grupp inkl moms. Vanligaste upplägget är en indelning i 2 lag, en kort grupp-instruktion och sedan ”mjukstart” med först 2 st tävlingsomgångar på lätt bana, där minsta tidsdifferens mellan de 2 åken ger ett lag högsta poäng (dvs man behöver/bör inte åka fort). MOMENT 1. Efter detta följer ”vanlig” lagstafett på mer avancerad terrängbana. Minst 2 åk med stegrad svårighetsgrad.  MOMENT 2. Lite olika upplägg beroende på gruppens storlek och tidsåtgång.
PRIS inkl moms: Moment 1 + 2 = 85kr/pers (minst 4 åk/pers). Ingår även i MÅNGKAMP.

 

Villkor för att hyra och köra segway (gäller ej grupp-event):

Hyresman som tecknar hyresavtalet måste vara myndig och är ansvarig
för den eller de personer som framför fordonet under hyrestiden och är
ansvarig för att alla följer instruktionerna som man får i början.

Segway är ett fordon (som cykel) så trafikregler måste följas och hjälm användas.

Förares maxvikt är 110kg och man bör väga minst 30 kg.

Förare ute i trafik måste vara minst 12 år och ha målsman med.

Förare som bara kör inom avgränsat område, t ex på vår Segwaybana bör väga minst 30 kg och ha ansvarig myndig person med.

Fordonet får inte lämnas olåst eller utan uppsikt.

3 5 opacity
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow
 • Slideshow

ÖPPETTIDER 2017

SOMMARRODELN är öppen för alla, dvs DROP-IN,  kl 10-18* dagligen den 3/6-27/8.  
Dessutom "extra-öppet" den 25-28/5 kl 12-17.
*Till kl 19 vid vackert väder perioden 1/7-6/8.

SEGWAY går att hyra under rodelns öppettid.

Rodel och segway förbokas alltså inte under dessa öppettider - såvida man inte är en grupp på minst 10 pers som önskar 1-timmes-åkning.

GRUPPER kan boka paintball, segway-event, mångkamp och tim-åkning av rodel även under perioden 25 maj-31 augusti*. Tid då enligt ÖK. OBS! Minimumpriser gäller vid gruppbokningar. Aktiviteterna kan avslutas med en avslappnande stund i den vedeldade bastun och även samordnas med traktorskjuts.
*Sommarrodel och paintball är även möjligt vissa begränsade datum under sept och okt. 

OFFERT på GRUPPAKTIVITETER

Be om offert på komplett paket med t ex rodelåkning, segway, paintball, mångkamp, vedeldad bastu och t ex skjuts i traktorvagn efteråt. Kanske för att avsluta dagen på en lokal restaurang eller Dalarnas största nattklubb, bli hämtad/lämnad vid konferens-alt. boendeanläggningen eller annan aktivitet.

Enklare måltider kan bokas på plats eller catering ordnas till backen från t ex DalaWärdshus eller BigStreet. Vill man istället ordna sin egen fest, så finns det i backen tillgång till utegrill och bord eller så kan man boka toppstugan som festlokal.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME….:-(

Anläggningens ansvarsförsäkring täcker enbart skador om anläggningen är vållande enligt svensk skadeståndslag. I övrigt måste alltid den som utövar en aktivitet ha egen olycksfallsförsäkring. Dessa aktiviteter som man själv utövar medför alltid en viss risk, (inte som att åka karusell), då det gäller att alla följer instruktioner och anpassar sig efter sin egen förmåga, kroppskonstitution och efter banors/omgivnings underlag/skick för dagen. Råd: ta det alltid lugnt i början så du lär känna åkdonet, förstår tekniken och lär känna banornas egenheter mm.

OBS! Ingen ersättning för nedsmutsade kläder etc. Använd bekväma, oömma kläder. Åk helst inte bar-ärmat.